Saga`s MH Beskrivelse

 

Den 12.11.2006 var vi på MH beskrivelse i Sverige. Arrangør var Ulricehamn Brukshundklubb.
Det ble i alt testet 3 Fielder, og det var spennende å se hvordan de reagerte.

Jeg er kjempefornøyd med resultatet og syns det var spennende å se hvordan hun reagerte på
de ulike øvelsene. Saga`s beskrivelse er markert med rødt.

 

1
2
3
4
5
1a KONTAKT Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvara kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
Hälsning
1b. KONTAKT Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas ej i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.  Följer med villigt, är överdrivet eng. i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Samarbete
1c. KONTAKT Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svara med kontaktbeteende. Accepterar. Svara med överdrivet kontaktbeteende. 
Hantering
2a. LEK 1 Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Leklust
2b. LEK 1 Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Gripande
2c. LEK 1 Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.  Griper direkt med hela munnen och drar tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
Gripande & dragkamp
3a. FÖRFÖLJANDE Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
(1:a gången)
(3a. FÖRFÖLJANDE Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
2:a gången)
3b. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
(1:a gången)
(3b. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
2:a gången)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn.  Är uppmärksam med öka aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. 
Enstaka aktivitetshöjningar
5a. AVSTÅND LEK Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
Intresse
5b. AVSTÅND LEK Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första & andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första & andra del.
Hot/aggression
5c. AVSTÅND LEK Går ej fram till figuranten. Går fram till figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.  Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
Nyfikenhet
5d. AVSTÅND LEK Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Leklust
5e. AVSTÅND LEK Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denna är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Samarbete
6a. ÖVERRASKNING Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Rädsla
6b.ÖVERRASKNING Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 
Hot/aggression
6c. ÖVERRASKNING Går fram efter det att overall lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.  Går fram till overallen utan hjälp
Nyfikenhet
6d. ÖVERRASKNING Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Kvarstående rädsla
6e.ÖVERRASKNING Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
kvarstående intresse
7a. LJUDKÄNSL. Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Rädsla
7b. LJUDKÄNSL. Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren har gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Nyfikenhet
7c. LJUDKÄNSL. Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Kvarstående rädsla
7d. LJUDKÄNSL. Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
Kvarstående intresse
8a. SPÖKEN Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. 
Hot/aggression
8b. SPÖKEN Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan  båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 
Kontroll
8c. SPÖKEN Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig huvudsakligen framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
Rädsla
8d. SPÖKEN Går fram till figurant när föraren tagit av figuranten huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till figurant när föraren talar med figurant och lockar på hunden. Går fram till figurant när föraren står bredvid. Går fram till figurant när föraren gått halva avståndet. Går fram till figurant utan hjälp.
Nyfikenhet
8e. SPÖKEN Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.  Accepterar kontakten från figurant utan att besvara den.  Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten.  Går fram till figurant utan hjälp.
Kontakttagande med figurant i spökdräkt
9a. LEK 2 Leker inte Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
Leklust
9b. LEK 2 Leker inte Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. 
Gripande
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publik eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot skytten, publik eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.