Planer

Vi planlegger valper sommer 2024

etter Ylva. Mer info kommer etterhvert.

Far:

Info kommerMor

HaSaTy`s Girl og Our Dreams
"Ylva"